Naam: Celestiet / Coelstien / Celestijn
Kleur: Lichtblauw, kleurloos, melkwit, oranje en geel
Hardheid: 3 – 3,5
Vindplaats: Ohio, Groot Brittanie, Duitsland
Samenstelling: SrSO4 – Strontiumsulfaat
Chakra: Derdeoogchakra, kruinchakra en keelchakra

Werking lichamelijk
Brengt structuur in leven, tegen verstikkend gevoel, bevordert loslaten.

Werking geestelijk
Herstelt levenskracht, doet spiritualiteit ontwaken, bevordert regeneratie, bevordert vloeiend spreken en schrijven en helpt dromen te herinneren.

Werking Spiritueel
Hij heft zelfopgelegde beperkingen op en vergroot de spontaniteit.

celestiet